மெல்லினம் வலைத்தளத்துக்கு வரவேற்கிறோம்...

அறிவுசார் விவாதங்கள், ஆய்வுகள் ஆகியன சமூகத்தின் வளர்ச்சியை அதன் அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்கின்றன. அறிஞர்கள் மத்தியில், ஆய்வகத்தில் நடத்தப்பெற வேண்டிய வாத-பிரதிவாதங்கள் இன்று எவ்வித முன்னேற்பாடுமின்றி பொதுவெளியில் நிகழ்த்தப் பெறுகின்றன. கேட்பவர்களிடம் உடனடி மதிப்பைப் பெறும் நோக்குடன் அரங்கினில் பேசப்படும்போது, பிளவுகளும் அவநம்பிக்கைகளும் உருவாகக் காரணமாகிவிடுகின்றது.

ஆய்வு, புதிய வாசிப்பு முறையை உருவாக்கல், வரலாறுகளை மறுபதிவு செய்தல், அரசியலுக்கான தேவைகள் இவற்றிலிருக்கும் இடைவெளிகளை நிரப்பவேண்டிய தேவையுள்ளது. இத்தேவையை நிரப்பும் முயற்சியின் முதற்கட்டமே மெல்லினத்தின் பிறப்பு.

+91 90032 80518